Vékey Károly

Tagság: az egyesület tagja
Szakma: vegyész
Intézmény: MTA Kémiai Kutatóközpont, Szerkezeti Kémia Intézet
Szervezeti egység: Tömegspektrometriai Osztály
Munkahely: Budapest
Lakóhely: Budapest
Saját weboldal: http://www.chemres.hu/ISC/domasp/homepageh/karcsi.html

Tabló
ablak bezárása