Megjelent „A Professzorok Batthyány Köre békét akar!” című közleményünk

John Steinbeck Nobel-díjas amerikai író 1958-ban szükségesnek látta, hogy az 1943-ban haditudósítóként írt cikkeit könyvben gyűjtse össze (Once There Was A War, Viking Press 1958). A „Volt egyszer egy háború” címmel magyarul is megjelent könyvében (Európa Könyvkiadó, 1961) ekként nyilatkozott a háborúról: 

„Az a háború azonban, amelyről beszélek, megérdemli, hogy emlékezetes maradjon, mert az utolsó volt a maga nemében. A mi kis polgárháborúnk az utolsó „úriember-háború” nevet kapta, az úgynevezett Második Világháború pedig bizonnyal az utolsó volt az egész földre kiterjedő hosszú háborúk sorában. A következő – ha olyan őrültek leszünk, hogy megengedjük – a legutolsó háború lesz valamennyi közül. Nem marad utána ember, aki bármire emlékszik...

bővebb

A PBK Elnöksége partnerszervezeteink vezetőivel találkozott

A munkavacsora keretében lezajlott találkozóra 2023. január 30-án került sor.

Partnerszervezeteinket képviselték: Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum elnöke, Prof. Dezső Tamás, a Batthyány Lajos Alapítvány elnöke és Prof. Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet tiszteletbeli elnöke.

Körünk részéről a következők vettek részt a munkavacsorán: Bagi Dániel, a pécsi csoport elnöke, Bíró Tamás alelnök, Kollár Lajos elnök, Mindszenty Andrea, az elnökség tagja, Segesdi Lilla titkárságvezető, Szabó Csaba Attila titkár és Visy Zsolt, az elnökség tagja.

Kollár Lajos elnökünk köszöntötte a partnerek képviselőit és javasolta, hogy a munkavacsora során vitassuk meg egyfelől a nyilatkozataink ...

bővebb

Rangos díjakat nyert el a Professzorok Batthyány Köre 2022-ben

December 17-én került sor a Magyar Örökség Díj átadására a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. A rendezvények számos tagtársunk részt vett. A laudációt Kásler Miklós professzor tartotta, a díjat elnökünk, Kollár lajos vette át.

A Polgári Magyarországért díj átadási ünnepségét december 19-én tartották a Gundel étteremben. A 2022-es évi, jelentős pénzjuttatással járó díjat a PBK-nak Kövér László házelnök úr adta át. Egyesületünk ezen az eseményen is jó néhány tagtársunkkal képviseltette magát.

bővebb

A Professzorok Batthyány Köre közleménye a pedagógusbérek rendezéséről

A tanárok bére nem tükrözi azt az önzetlen, áldozatos és nélkülözhetetlen munkát, amelyet gyermekeinkért és nemzetünk jövője érdekében végeznek. Méltatlan, hogy felelősségteljes munkájuk után megélhetési gondokkal kelljen szembenézniük. A bérezésbeli aránytalanságok a kommunizmus múltjába vezethetők vissza, ahova országunk nem önszántából került. Pedig az oktatás és a tanárok méltó kiemelése hazánk jövője szempontjából hatalmas lehetőség, fejlesztése össztársadalmi érdek. “Egy ország se ment még amiatt tönkre, hogy erején felül áldozott az oktatásra” – mondta Klebelsberg Kuno, aki a Trianon utáni tönkretett Magyarországon rövid időn belül felvirágoztatta az oktatást, és gondja volt annak művelőire, a tanárokra is...

bővebb

Hitünk és felekezeti hovatartozásunk vállalása erkölcsi kötelesség!

Rövidesen ki kell töltenünk a népszámlálás kérdőíveit. A kérdések között szerepel a vallási hovatartozás is. Bár erre nem kötelező válaszolni, mégis fontosnak tartjuk, hogy őszintén és nyíltan vállaljuk a hitünket. Vallási hovatartozásunk kinyilvánítása azt jelenti, hogy ezzel is megerősítjük kétezer éves zsidó-keresztény hitbeli örökségünket, amely – Szent István királyunk uralkodása óta – megtermékenyítette magyar nemzeti kultúránkat is. Felekezeti hovatartozásunk bátor vállalása egyben jelzés az egyre fenyegetőbb vallásellenes világnak.

bővebb

Felhívás választásra és népszavazásra

Testületünk a keresztény, konzervatív értékrendet szem előtt tartva a haza és a nemzet érdekében cselekszik. Ereje a kollektív bölcsességben rejlik, építő kritikájával segíti a hiteles, tisztességes programmal működő kormány munkáját.
Kétezer éves keresztény kultúránk minden európai ember közös öröksége, identitásunk alapja. Csak az ehhez való ragaszkodással tudjuk Európát egységben tartani.
Az elmúlt időszakban a legszélsőségesebb politikai oldalak összefonódását képviselő, gyűlölettől és irigységtől vezérelt politikusok az igazságot nélkülöző megnyilvánulásaikkal honfitársaink megtévesztésével törnének hatalomra...

bővebb

A Professzorok Batthyány Köre a Békemeneten

Idén 8. alkalommal rendezte meg a Civil Összefogás Fórum a Békemenetet, amely az előző évektől eltérően, idén a 2006-os terror útvonalát követte. Tagtársaink szép számban vettek részt az október 23-i a rendezvényen, de az óriási tömeg nem tette lehetővé, hogy az előre megbeszélt helyen találkozzunk, csak néhányan jutottunk el a Csikszentmihályi-féle műegyetemi 1956-os emlékműhöz, így lélekben vonultunk együtt, nemcsak a Professzorok Batthyány Köre tagjaiként, hanem magyarként is. Volt, aki késve csatlakozott, ezért lemaradt a fotóról, volt, aki az akadozó közlekedés miatt máshol menetelt, de mindenképp képviselt minket. Míg a csapat eleje már valahol a Deák téren járt, mi még csak a Szabadság híd budai hídfőjénél toporogtunk...

bővebb