Csatlakozás

Csatlakozás a Professzorok Batthyány Köréhez

Az egyesületbe való tagfelvételt az egyesületi alapszabály szabályozza, 10. fejezetében. A felvételhez 3 ajánló kell az egyesület tagjai közül. A tagfelvételt bármelyik egyesületi tag kezdeményezheti. Ő lesz az első ajánló és egyben a kapcsolattartó: ha valami hiányzik, vagy probléma van, az Elnökség őt fogja megkeresni.

A Kör-tagság első feltétele az alapszabály szerint: “Az Egyesület tagja lehet minden magyarországi és külföldi magyar egyetemi tanár és egyetemi tanár rangú kutató: a Magyar Tudományos Akadémia tagjai és doktorai.”

A tagjelölt legyen tisztában a egyesület működésével, az alapszabállyal , és a tagfelvétel után aláírandó nyilatkozattal. A nyilatkozatot ténylegesen aláírni csak az egyesületbe való felvétel UTÁN kell.

Az ajánlás akkor teljes, ha a következők beérkeznek az elnökséghez:

  1. Az ajánlási adatlap (ezt az első ajánló tölti ki és küldi be, elektronikusan vagy papíron). Letölthető egy PDF minta-állomány, illetve szerkeszthető egy RTF minta-állomány.
  2. A három ajánló külön-külön ajánlása (letölthető egy PDF minta-állomány, illetve szerkeszthető egy RTF minta-állomány). Az ajánlások konkrétak: az ajánló mióta ismeri az ajánlottat, gondolkodásmódja mennyire egyezik meg Kör szellemével, milyen konkrét tények mutatják a jelölt habitusát.
  3. A jelölt rövid (tipikusan 3-5000 karakter) életrajza elektronikus formában, hogy a tagság között körözni tudjuk a felvételi döntés előtt. Ezt is az első ajánló küldi be.1
    Az életrajz ne csak szakmai adatokat tartalmazzon, publikációjegyzék megadása felesleges. Legyenek személyes elemei is, s mutasson be a tagság számára néhány fontos dolgot: tett-e valamit a jelölt a polgári oldalért; volt-e esetleg közszereplése, politikai és társadalmi szerepvállalása akár a rendszerváltás előtt, akár utána; vett-e részt valamilyen humanitárius akcióban. Ezt jó kiegészíteni a személyiségére vonatkozó néhány jellemző momentummal, pl. mit csinál, amikor nem szakmájában dolgozik; fontosabb események a jelölt életében stb.
    A forma elektronikus levél törzsébe illesztett egyszerű szöveg, hogy e-mail-en könnyen szétküldhető legyen (ez kicsi és nem vírusveszélyes), maximum 75 karakteres sorhosszúsággal, szabványos (iso-8859-2, azaz latin2-es) kódolással. Csatolt szövegszerkesztős állományt (pl. *.rtf, *.doc) a vírus-kockázat miatt nem tudunk elfogadni.

1Kérünk minden ajánlót, hogy a szöveget elküldés előtt nagyon gondosan olvassa el, és ha kell javítsa. Gyakran érkezik hibás ékezetekkel, hibás idézőjelekkel, össze-vissza tördelt szöveg, melyet a jelölt iránti tiszteletből hibás formában nem illő szétküldenünk, átszerkesztése pedig nem kis feladat.