Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre

Csatlakozás

Csatlakozás a Professzorok Batthyány Köréhez

Az egyesületbe való tagfelvételt az egyesületi alapszabály szabályozza, 10. fejezetében. A felvételhez 3 ajánló kell az egyesület tagjai közül. A tagfelvételt bármelyik egyesületi tag kezdeményezheti. Ő lesz az első ajánló és egyben a kapcsolattartó: ha valami hiányzik, vagy probléma van, az Elnökség őt fogja megkeresni.

A rendes tagság első feltétele az alapszabály szerint: “Az Egyesület tagja lehet minden magyarországi és külföldi magyar egyetemi tanár és egyetemi tanár rangú kutató: a Magyar Tudományos Akadémia tagjai és doktorai.”

Az Egyesület tagjelölt státuszú tagjaként felvehetők olyan jelöltek, akik ugyan nem kinevezett professzorok és nem rendelkeznek az MTA Doktora címmel, azonban az Elnökség alapos vizsgálata szerint szakmai-tudományos eredményeik, valamint elkötelezettségük alapján teljesítik a tagsággal szemben támasztott elvárásokat.

A tagjelölt legyen tisztában a egyesület működésével, az alapszabállyal.

Az ajánlás akkor teljes, ha a következők beérkeznek az elnökséghez:

 1. Az ajánlási adatlap (ezt az első ajánló tölti ki és küldi be, elektronikusan vagy papíron). Letölthető egy .docx formátumú adatlap.
 2. A három ajánló külön-külön ajánlása. Az ajánlások tartalmazzanak konkrétumokat: az ajánló mióta ismeri az ajánlottat, gondolkodásmódja mennyire egyezik meg Kör szellemével, milyen konkrét tények mutatják a jelölt habitusát. Az ajánlás megszövegezésére nincs formai előírás. A három ajánlást az első ajánló küldi be.
 3. A jelölt rövid életrajza és motivációs levele elektronikus formában, hogy a tagság között körözni tudjuk a felvételi döntés előtt. Ezt is az első ajánló küldi be.

  Az életrajz szakmai és személyes adatokat tartalmazzon.

  A szakmai rész azért fontos a tagság számára, hogy megismerjék a jelölt kutatói és oktatói pályafutását, legfontosabb szakmai eredményeit, esetleg nyilvánosság számára elérhető könyveit. Ennek az ismertetőnek azonban kellően tömörnek kell lennie, a jelölt ne a kéznél levő tudományos életrajzát nyújtsa be, publikációjegyzék megadása felesleges, hiszen, ha az illető kinevezett egyetemi tanár, vagy legalábbis  „MTA doktora” címmel rendelkezik, az a tudományos teljesítmény szempontjából garanciának minősül. Ebben a részben kell megadni az iskolai végzettségeket, diplomákat, tudományos fokozatokat és címeket. Ez a rész tartalmazza a jelölt által eddig betöltött és jelenlegi munkaköröket, beosztásokat. Ezek közül elég a legfontosabbakat megadni. Végül a fontosabb hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben való tagságot és tisztségeket lehet felsorolni, és megadni egyéb, a szakmai-közéleti tevékenységére vonatkozó adatot.

  A személyes részben adja meg születési dátumát, helyét, továbbá mindazt, amit a PBK-ba való belépéséhez relevánsnak tart. Neveltetéséről, felmenőiről, családi állapotáról, utódairól saját belátása szerint írjon annyit, amennyit fontosnak tart. Érdekes lehet, mi vezetett szakmája, hivatása kiválasztásához, voltak-e kiemelkedő egyéniségek, akik pályája során jellemét formálták. Ebben a részben kell megadni közszerepléseit, tagságait és tisztségeit társadalmi és politikai szervezetekben, mind a rendszerváltás előtti, mind az azt követő időszakban. Végül utalhat munkáján kívüli tevékenységekre, sportra, hobbikra.

  A motivációs levél térjen ki arra, hogy miért döntött úgy, hogy felvételét kéri a Körbe. Mondja el, honnan ismeri PBK tevékenységét, esetleg kik ajánlották a Kört számára. Mutassa be, hogy tett-e valamit a polgári oldalért, a PBK értékrendjének képviseletéért, vett-e részt valamilyen humanitárius akcióban. Nyilatkozzon, hogy – megismerve a PBK tevékenységét (a honlapon elérhető bemutatkozás, alapszabály, közleményeink, nyilatkozataink áttanulmányozása után) –, miként tudna azonosulni ezekkel. Mely területen, milyen módon tervez hozzájárulni a Kör tevékenységéhez, esetleg javasolna-e, felajánlana-e olyan  tevékenységet, amely szerinte beleillene a Kör általánosan elfogadott irányvonalába.

Az Elnökség pozitív döntése esetén a tagfelvétel akkor válik teljessé, amikor a jelölt beküldi az aláírt Belépési nyilatkozatot, és befizeti a tárgyévi tagdíjat. Ezt követően a jelölt felkerül a honlapon a tagok listájára, és a PBK levelezőlistájára.