Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre

Rólunk

A Professzorok Batthyány Köre 1995. június 3-án jött létre. Idézet az eredeti felhívásból:

“Professzorok Batthyány Köre a polgári értékrend érvényesítéséért

“Az erkölcs minden polgártestnek lelke…
Mi hát, ami a magyart emelheti?
Valóban nem más, mint az ész s az erkölcs.”

Berzsenyi

A Professzorok Batthyány Körének tagjai a jövő szakembereinek felelős oktatói. Ez a felelősség kötelez bennünket tudományos kutatásra, ami figyelmünket a jövő felé irányítja. Tudományos eredményeinket tanítványainknak kell folytatni, ahogy mi is szüntelenül újragondoló folytatói vagyunk szellemi elődeink munkásságának. Ezzel egyidejűleg – akárcsak elődeinkét és utódainkét – életünk, munkásságunk feltételrendszerét az a magyar társadalom határozza meg, amelybe beleszülettünk és amelynek tegnapjához ugyanúgy közünk van, ahogy a holnapjához is. Kötelességünk tehát, hogy a társadalom működésére vonatkozó tapasztalatainkat átgondoljuk és a jövőt befolyásoló következtetéseinket nyilvánosságra hozzuk, vitára bocsássuk.

Budapest, 1995. június 3.

A Kör célja az, hogy a polgári értékrendet magukénak valló, ezen értékrend érvényesítéséért tenni akaró egyetemi tanárok közös munkájának keretet biztosítson, hogy a jelen kihívásaira hosszabb távon is érvényes megoldásokat keresve hozzájáruljon a nemzet szellemi energiáinak mozgósításához, és ezzel előmozdítsa erkölcsi és gazdasági felemelkedését. Ennek érdekében a Kör tagjai rendszeresen és alkalomszerűen összegyűlnek, hogy választ keressenek a hazai és a nemzetközi közéletben felmerülő, a jövőt befolyásoló kérdésekre, és az így kialakított véleményüket, következtetéseiket nyilvánosságra hozzák. A Kör, tagjainak tekintélyét, tudását és tapasztalatait felhasználva, szakmai és erkölcsi támogatást ajánl a polgári Magyarország megteremtését céljuknak tekintő, és azt hitelesen meghirdetni képes politikai pártoknak és politikusoknak.

Jogállás: egyesület.

Tagok: magyarországi és külföldi magyar egyetemi tanárok, és egyetemi tanári rangú kutatók (például a Magyar Tudományos Akadémia tagjai és doktorai). Csatlakozni 3 egyesületi tag ajánlása alapján lehet.