Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre

A Professzorok Batthyány Köre közleménye a pedagógusbérek rendezéséről

A tanárok bére nem tükrözi azt az önzetlen, áldozatos és nélkülözhetetlen munkát, amelyet gyermekeinkért és nemzetünk jövője érdekében végeznek. Méltatlan, hogy felelősségteljes munkájuk után megélhetési gondokkal kelljen szembenézniük. A bérezésbeli aránytalanságok a kommunizmus múltjába vezethetők vissza, ahova országunk nem önszántából került. Pedig az oktatás és a tanárok méltó kiemelése hazánk jövője szempontjából hatalmas lehetőség, fejlesztése össztársadalmi érdek. “Egy ország se ment még amiatt tönkre, hogy erején felül áldozott az oktatásra” – mondta Klebelsberg Kuno, aki a Trianon utáni tönkretett Magyarországon rövid időn belül felvirágoztatta az oktatást, és gondja volt annak művelőire, a tanárokra is.

Hangsúlyozzuk, hogy a Professzorok Batthyány Köre a leghatározottabban elítéli az utcai politizálást, a tüntetéseket, amelybe a tanulóifjúságot is bevonják, véleménye szerint sztrájkkal és polgári engedetlenségi akciókkal a kérdést nem lehet megoldani. Ugyanakkor – tekintve hogy a polgári kormány tevékenysége mindenkor a nemzet felemelkedését célozta és célozza ma is – a Professzorok Batthyány Köre is szorgalmazza a pedagógusbérek mielőbbi rendezését, és megfontolásra javasolja kiemelt kormányfeladatként való kezelését a társadalmi szolidaritás minden formájának felhasználásával, még a jelenlegi rendkívüli nehéz külpolitikai és gazdasági körülmények között is.

Előző olvasása

Hitünk és felekezeti hovatartozásunk vállalása erkölcsi kötelesség!

Következő olvasása

Rangos díjakat nyert el a Professzorok Batthyány Köre 2022-ben