Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre
Professzorok Batthyány köre

A Professzorok Batthyány Körének közleménye (2021.07.12)

A Professzorok Batthyány Köre mély aggodalommal látja, hogy az életünk és gondolkodásunk alapját képező konzervatív-polgári értékekkel alapvetően szemben álló elvárások és gyakorlatok válnak széleskörűen elfogadottá az európai politikában. Aggályosnak tartjuk, hogy a neoliberális és neomarxista elvek a hazai balliberális politikai körökben, az őket támogató, függetlennek és civilnek mondott hazai médiumokban, szervezetekben egyre markánsabb hangot kapnak. Nem értünk egyet azzal, hogy a nemzet elavult történeti képződmény, amelyet nemzetek feletti szervezetnek kell felváltania. Megdöbbenésünknek adunk hangot azokkal a mozgalmakkal kapcsolatban, amelyek a társadalmi nem, a gender szerepének felértékelését, a születési nem leértékelését, illetve a kettő szembe állítását tűzik zászlójukra. Fenyegetőnek érezzük a balliberális, neomarxista, “zöld” és más politikai szervezetek egyház-, és vallásellenességének újabb megnyilvánulásait. Képmutatónak tartjuk azt a magatartást, amely gazdasági és politikai szempontokra hivatkozva megtagadná az állampolgárságot a külhoni magyaroktól, és ellenzi a határon túli nemzettársaink támogatását. Tiltakozunk az ellen, hogy a család, a nemzet, és a kereszténység hagyományos értékeit bárki megkérdőjelezze, mert ezek az értékek jelentik jövőnk zálogát. Tudós elkötelezettségünk okán jogunk és kötelességünk minden rendelkezésre álló eszközzel megvédeni egyéni szabadságunkat, közösségi identitásunkat, keresztény kultúránkat és nemzeti egységünket.