A PBK és az MTA KIK Agora művelődéstörténeti előadás- és vita sorozatának soron következő előadása március 4-én, szerdán lesz. Információk ITT. Az előadás szokás szerint 16:30-kor kezdődik s mint eddig, most is szeretettel várunk minden érdeklődőt az MTA Könyvtár II.emeleti előadótermében.

A "Szent István-terv" és a "Tanulmányok a Szent István-tervhez" megjelentek nyomtatásban. Tájékoztatás: (70)550-6240


A Kör 2010-ben elnyerte a Széchenyi István-emlékdíjat. Az oklevél itt olvasható.


A Kör 2013-ban elnyerte a Széchenyi Társaság Díját

Elkészült a nándorfehérvári hősök emlékműve, beszámoló itt. (A PBK által kezdeményezett adománygyűjtés felhívása itt olvasható.)

Pályázati felhívás Virág Benedek Díjra (2018.)Bemutatkozás

A Professzorok Batthyány Köre (továbbiakban a Kör) 1995. június 3-án jött létre a mellékelt felhívás alapján. A Kör célja az, hogy a polgári értékrendet magukénak valló, ezen értékrend érvényesítéséért tenni akaró egyetemi tanárok közös munkájának keretet biztosítson, hogy a jelen kihívásaira hosszabb távon is érvényes megoldásokat keresve hozzájáruljon a nemzet szellemi energiáinak mozgósításához, és ezzel előmozdítsa erkölcsi és gazdasági felemelkedését. Ennek érdekében a Kör tagjai rendszeresen és alkalomszerűen összegyűlnek, hogy választ keressenek a hazai és a nemzetközi közéletben felmerülő, a jövőt befolyásoló kérdésekre, és az így kialakított véleményüket, következtetéseiket nyilvánosságra hozzák. A Kör, tagjainak tekintélyét, tudását és tapasztalatait felhasználva, szakmai és erkölcsi támogatást ajánl a polgári Magyarország megteremtését céljuknak tekintő, és azt hitelesen meghirdetni képes politikai pártoknak és politikusoknak.

Jogállás: a Kör a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával működő független egyesület.

Tagok: magyarországi és külföldi magyar egyetemi tanárok, és egyetemi tanári rangú kutatók (például a Magyar Tudományos Akadémia tagjai és doktorai). Csatlakozni 3 egyesületi tag ajánlása alapján lehet.

Működés: ennek szabályait az egyesületi alapszabály tartalmazza.
Az alapszabályban leírt területi csoportok közül eddig 3 jött létre:
Debreceni csoport
Pécsi csoport
Szegedi csoport

Állásfoglalások: a Kör nyilvános állásfoglalásait tanácskozásain, vagy a Kör minden tagjához eljuttatott körlevél és ennek alapján történő levelezés útján alakítja ki. A Kör állásfoglalásait lehetőleg konszenzussal hozza.

Levelezési cím:
Professzorok Batthyány Köre
1067 Budapest, Eötvös u. 24. I. 16.
Telefon: (70)550-6240
Batthyány Lajos Alapítvány: (1)332-5305, (1)269-4099, telefax: (1)311-6477
Elektronikus üzenetek: pbk.titkar(at)gmail.com
Bankszámlaszám: 11711041-20859318-00000000 (OTP)

Olvasnivalók gróf Batthyány Lajosról:
   Gróf Batthyány Lajos élete
   Gróf Batthyány Lajos emlékezete
   Gróf Batthyány Lajos élete (wikipédia)
   1848-49 vértanúi
   A Batthyány Lajos örökmécses
   Halász Imre: Egy letűnt nemzedék - Gróf Batthyány Lajos (Nyugat, 1910)
   Batthyány Lajos szobra
   Batthyány Lajos mellszobra (Ópusztaszer)
   Batthyány Lajos arcképe

Kapcsolatok
Magyar Polgári  Együttműködés Egyesület   Kodály Országa Mozgalom
Magyar Polgári
Együttműködés Egyesület
   Kodály Országa Mozgalom